Rozhovory

Zašel jsem za několika starousedlíky a požádal je o subjektivní osobní vzpomínky k historickým okamžikům našeho města. Zejména mě zajímaly vzpomínky na Okrašlovací spolek, na který se snažíme v činnosti navazovat, a pak vzpomínky, které si pamatují, které byly pro ně osobně zajímavé, důležité. Přečtěte si záznam rozhovorů.

David Bílek