Skalka

03.12.2016 23:21

Nad Mníškem se jako loď ve vlnách lesního porostu vznáší kaple sv. Maří Magdalény na Skalce. Ovšem na Skalce není jen tento kostelík. Areál obsahuje klášter, křížovou cestu, poustevnu. Najdeme zde i zbytky lesní restaurace či pozůstatky po těžbě železné rudy a křemence.