Petr Digrin

31.03.2016 00:18

Narodil jsem se v roce 1970 v Humpolci. Po střední škole jsem vystudoval technickou fakultu ČZU v Praze, kde jsem po ukončení náhradní vojenské služby pokračoval jako interní doktorant v oblasti aplikace techniky ve výrobě. Od mládí se zajímám o historii a architekturu. V místě mého rodiště jsem se dlouhodobě angažoval při obnově zříceniny hradu Orlíka. Jsem spoluautorem několika publikací, které se zabývají obnovou památek a experimentální archelogií. Od roku 2000 jsem se stal zaměstnancem resortu kultury, nejprve jako zástupce ředitele severomoravské správy památek a později, kdy jsme se s rodinou přestěhovali na Mníšek, jako kastelán SZ v Mníšku. Jsem ženatý, mám dvě děti a v současné době vykonávám funkci starosty města. Od roku 2008 jsem členem poradního orgánu ministra kultury ČR.