Komentované prohlídky

Přes zimní období budou prohlídky pořádány jen po objednání. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte podle pokynů na záložce "Prohlídky města".

 

Pozvánka na kulaté výročí v roce 2018

    Jaké výročí si připomenou české země v příští roce? Předpokládám, že stoletou existenci samostatného československého státu netřeba zvlášť připomínat. Naši předkové měli krátce po velké válce datum vzniku státu, ale zejména oběti, které k němu vedly, ještě v živé paměti, a proto byla v neděli 26. srpna 1928 odhalena mohyla na památku padlým a nezvěstným vojínům ve světové válce. Tato kamenná mohyla, postavená nákladem a úsilím Okrašlovacího spolku v Mníšku pod Brdy a Jednotou Čs. legionářů v parčíku u pekařství Jarolímkových, dodnes připomíná nejen vznik samostatného státu. Také oběti z řad legionářů jsou po právu vzpomenuty, neboť bez nich by patrně nový státní útvar nevznikl. Tyto události jsou nejen pro školáky, ale i generace starší zahaleny vrstvou prachu, který se pokusíme jak retrospektivními články, tak plánovanou vzpomínkovou akcí v neděli 26. srpna 2018 smést. Doufáme, že tak jako v roce 1928 se k Okrašlovacímu spolku připojili sokolové a další spolky ve městě, bude tomu i nyní, po stu letech. Přivítáme podněty i vzpomínky pamětníků a doufáme v zajímavou a dobře sladěnou spolupráci spolků a Městského úřadu.

    Okrašlovací spolek si 18. března připomene devadesáté výročí založení naší dobrovolné organizace, jejíž existence byla přetržena po roce 1948, v období, kdy byla zájmová samospráva buď slučována, nebo zcela likvidována. Spolky do té doby obecně podléhaly dozoru a regulaci politické správy, v našem případě do roku 1927 Okresního úřadu Smíchov, následně Okresního úřadu Praha-venkov a od roku 1942 Okresního úřadu Praha-venkov-jih. Fondy těchto institucí, uložené ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích, prošly bohužel za minulého režimu radikálními skartacemi, v jejichž důsledku vzaly zasvé i mnohé cenné materiály vztahující se právě ke spolkové činnosti. Přivítáme tedy jakoukoli vzpomínku, fotografii či jiný artefakt, který se jistě podařilo v některé mníšecké domácnosti, někdy třeba čirou náhodou, jindy naopak zcela záměrně z úcty k lokální či rodinné tradici, zachovat tak, abychom si mohli i po devadesáti letech zase o něco obohatit naši spolkovou paměť. Děkujeme. Kontakt: bobek@osmnisek.cz